Uheldsportalen


Enkel, tidsbesparende og brugervenlig behandling og præsentation af uheldsdata.

Læs mere om værktøjet

𝄳 Hør vores nye jingle 𝄳
Musik af, Mads B B og Peter Rosendal

Uheldsanalyseværktøj


Uheldsportalen er COWIs forslag til et digitalt værktøj til behandling og analyse af trafikulykker i kommunerne.

Uheldsportalen er et værktøj, der giver kommunen let adgang til historiske trafikulykker på kommune- og statsveje indenfor kommunegrænsen for perioden 2007 til dags dato og indeholder mange analysemuligheder. Værktøjet har direkte kortintegration, mange faste grafer og samtidig mulighed for at bygge egne grafer ud fra hele eller udvalgte dele af kommunens datasæt. Uheldsportalen indeholder en digital kollisionsdiagramoptegner og værktøjer til kortvisningen, hvilke ressourceoptimerer tidsforbruget til analysearbejdet og skaber overblik over data og gør datamining lettere, mere overskuelig og entydig. Det giver tryghed i analysearbejdet for bedre trafiksikkerhed.   

På Uheldsportalens kortvindue kan du få vist egne GIS-temaer ligesom du kan få lagt brugerdefinerede afgrænsningspolygoner ind på dit kort, så du år efter år kan foretage den samme analyse af det samme geografiske område. Uheldsportalen tilbyder også, at du kan få vist kommunens gennemførte trafiktællinger, der ligger i kMastra. Dette er yderligere en funktion, der optimerer dit trafiksikkerhedsarbejde.

På Uheldsportalen har du mulighed for at benytte vores benchmark-værktøj, så du kan sammenligne din kommunens ulykkestal med andre kommuner.

Du har mulighed for at lette trafiksikkerhedsarbejdet betragteligt ved at benytte Uheldsportalen forudindstillede årsrapport, så du blot skal printe de ønskede grafer eventuelt suppleret med din vurdering af udviklingen.

Se på udviklingstendenser indenfor temaer som fx cyklistulykker, fodgængerulykker, højresvingsulykker mv. ud fra en valgfri periode eller et valgfrit geografisk område.

Udpeg trafikulykker på kort til nærmere analyse eller for begrænsede tidsperioder og arbejd videre med de udpegede ulykker med Uheldsportalens integrerede værktøjer.

Gennemfør den årlige sortpletudpegning og -analyse. Udpeg og arbejd med trafikulykker for grå strækninger.

Brug Uheldsportalens indbyggede Vidensbase til at søge viden om trafiksikkerhed og find den oprindelige kilde til denne viden hurtigere.

Uheldsportalen giver i dagligdagens trafiksikkerhedsarbejde mulighed for at svare endnu mere kvalificeret på borgerhenvendelser og løsningsforslag til kryds- og strækningsombygninger kan nemt omfatte trafikulykker som analysegrundlag. Mulighederne på Uheldsportalen er mange, og der bliver flere og flere…

Uheldsdata er personhenførbare og derfor omfattet af GDPR. Vi har databehandleraftaler på plads, og på Uheldsportalen ligger uheldsdata bag adgangskontrol og logning af adgang. Modsat forskellige regnearksløsninger til bearbejdning af uheldsdata, hvor data kan ligge frit tilgængelige for uvedkommende, sikres kommunernes uheldsdata, så også kommunerne har de bedste forudsætninger for at overholde GDPR. Dette omfatter også kryptering af netværkstrafikken med analyser på Uheldsportalen, så ingen andre end de, der har tilladelse, kan kigge med.

Kontakt COWI og hør nærmere om dine muligheder for at komme med på vognen og få en guidet tur gennem Uheldsportalens univers

Funktioner


Årsrapport

Udarbejd den årlige rapport om trafikulykker i kommunen hurtigt og enkelt.

Direkte kortintegration

Udpeg trafikulykker på kort og arbejd videre med de udvalgte trafikulykker.

Vælg periode

Afgræns kommunens trafikulykker i perioder. Både mulighed for afgrænsning på årstal og på dato, hvilket muliggør lettere adgang til at udarbejde før- og efteranalyser.

Uheldskoncentration

Kortvisning af trafikulykker og find de områder/lokaliteter, hvor der sker mange trafikulykker

FAQ

Besvarelse af generelle spørgsmål og hyppigt stillede spørgsmål til Uheldsportalens team

Nyheder

Nyheder om trafiksikker. Nye publikationer og vigtige erfaringsopsamlinger

Kollisionsdiagram

Udpeg trafikulykker på kort og optegn et kollisionsdiagram med mange redigeringsmuligheder.

Vidensbase

Opslagsværk med søgefunktion for god trafiksikkerhedsviden og andre fagrelevante emner.

Uheldsanalyse

Byg dine egne grafer ud fra hele eller udvalgte dele af kommunens datasæt. Datasættet kan afgrænses med periodevalg på datoniveau, afgrænses geografisk på kort og afgrænses med afgrænsningsfiltre og dataseriefiltre.

Sortpletudpegning og -analyse

Mulighed for en let screening af sorte pletter i kryds og på strækninger og efterfølgende analyse af trafikulykkernes data og optegning af kollisionsdiagram.

Integration af DDG (Danmarks digitale gadefotos)

I portalens kortvisning er der mulighed for at gøre brug af kommunens eksisterende licens til DDG med et direkte link, så gadefotos af interessante lokaliteter på vejnettet kan forhåndsbesigtiges fra kontorstolen

Temaanalyser

En række temaanalyser baseret på kommunens datasæt er lavet som en fast integreret del af portalens værktøjer.

Data med på farten

Tag Uheldsportalen med på farten på smartphone eller tablet. Hermed minimeres papirnusseriet på besigtigelser.

Vejledninger

Indeholder udførlige og let tilgængelige vejledninger til Uheldsportalens værktøjer.

Datamining

Uheldsportalen muliggør forbedret analyse af historiske trafikulykker og giver overblik over kommunens trafikulykker med intuitive og let tilgængelige værktøjer.

GDPR/Datasikkerhed

Uheldsportalen overholder GDPR, så du trygt kan anvende værktøjet. Uheldsdata ligger bag adgangskode og netværkstrafikken på webadressen er krypteret. Datasikkerheden på Uheldsportalen er dermed i top.

Benchmark

Følg med i udviklingen i uheld og personskader for din og landets øvrige kommuner.

Trafiktal og hastighedsmålinger

Se trafiktællinger og hastighedsmålinger fra Mastra direkte på kortene i Uheldsportalen. Følg med i hvor der bliver kørt for stærkt og få udpeget lokaliteterne automatisk.

Faste afgrænsningspolygoner

Gennemfør enkelt og hurtigt analyser for de samme lokaliteter igen og igen, med brug af egne faste afgrænsningspolygoner på kortene.

Kommunale GIS-temaer

Tilfør kortene mere værdi med brug af egne WMS-GIS-temaer, det kan være cykelstier, projektlokaliteter, egen baggrundskort eller andet.

COWIs team bag Uheldsportalen


Thomas Rud

Faglig ansvarlig og salgsansvarlig (Trafiksikkerhedsrevisor)

+45 56 40 39 05

Dan Nissen

Projektleder for Uheldsportalen (Trafikplanlægger)

+45 56 40 76 84